Zirkonyum Silikat
Zirkonyum Silikat
OKSİT VE HAMMADDELER

Zirkonyum Silikat (9625)

Marka : REFSAN
Fiyat : 13,42TL
ÇOKALAZÖDE BOYA
Zirkonyum Silikat ( ZrO2 SiO2)

ZrO % 60 - 65

Seramik sektöründe özellikle Seramik Sağlık Gereçlerinin ve Karo Sektörünün vazgeçilmez hammaddesidir. Opaklaştırıcı olarak kullanılmaktadır. 

Refrakter sektörü içinde termal şok direncini arttırıcı olarak kullanılır.

Döküm Sanayinde zirkonlu döküm kumunda yüksek ısıl iletkenliğe sahip olması nedeni ile tercih edilir.