KULLANIM ŞARTLARI & GİZLİLİK POLİTİKASI

 

www.refsan.com.tr internet adresi (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır) üzerinden internet sayfamıza erişen kullanıcıların, Site’yi kullanmadan önce burada yazılı olan Kullanım Şartları & Gizlilik Politikasını (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır) dikkatli bir şekilde okuması ve bu Politika’da belirtilen şartların herhangi birinin uygun olmaması halinde Site’yi kullanmaması gerekmektedir.

Site’nin sahibi olan Ref-San İzolasyon San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “REFSAN”, “Şirketimiz” ya da “biz” olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Site’yi ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz, değişebilecek kullanım ve gizlilik şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

Bu Politika’da, üye olmaksızın Site’yi kullananlar “Ziyaretçi”, üye olarak Site’yi kullananlar “Üye” olarak anılmaktadır.

 

Kullanım ve Güvenlik Kuralları
Aşağıda yazılı durumlarda, Refsan yönetimi Ziyaretçi’nin ve Üye’nin Site’yi kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda,

1.b. Site’de yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda,

1.c. Üye’ye verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai yükümlülük Üye’ye aittir.

1.d. Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda,

1.e. Üyenin, kampanyaların, Site’deki uygulanan üyelik, satış, ürün gönderim sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Refsan'a ve/veya Site’ye zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Site’deki kampanyaların, hediye/ürün gönderim/tedarik sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının Refsan tarafından tespit edilmesi durumunda, Şirketimizin kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; Üye’nin üyeliğine son verme, kurulmuşsa sadakat programı sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. 

1.f. Site’ye girilmesi, Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların kullanılması sebepleriyle Refsan’ın açık bir kusuru olmaksızın, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil nedeniyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Refsan sorumlu değildir. Refsan, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

1.g. Refsan, işbu Site’de mevcut her tür hizmet, ürün, sözleşme ve sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme, Site’yi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Site’de yayım anında yürürlüğe girer. Site’nin kullanımı ya da Site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar Site’de link verilen diğer internet sayfaları için de geçerlidir.

1.h. Site Refsan’ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Refsan, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 

İçerik Kullanımı
2.a. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin, yazılım kodlarının her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya başka bir internet sitesinde yahut uygulamada yayınlamak veya Refsan'ın izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Site’deki sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Şirketimize ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. 

2.c. Refsan ve Site, her türlü geri bildirim ve eleştiriye açıktır. Site’ye iletilen tüm bu geri bildirimler Refsan’ın mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla anonimleştirilerek kullanılabilir.

 

Sorumluluklar
3.a. Ziyaretçi’nin ve Üye’nin bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar ve bu sayılanlarla sınırlı olmayan her türlü aktiviteyi) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile ve bu amaçlarla sınırlı kalmak üzere, reklam ve benzeri konularda iş birliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Amacımız, Site’nin sizlerin istediğiniz özelliklerde olmasını ve gelişimini sağlamaktır.

3.b. Ziyaretçi ve Üye, Site ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve yasal düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Refsan ve Site hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ilgili Ziyaretçi’ye ve Üye'ye aittir.

3.c. İşbu Politika’da belirtilen yükümlülüklere veya Site’de bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Refsan tarafından geçici veya sürekli olarak Üye'nin Site’den yararlanması engellenebilir ve/veya Üye’nin üyeliği iptal edilebilir. 

3.d. Ziyaretçi veya Üye, diğer ziyaretçi ve üyelerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını zorlayamaz, kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin yahut kullanım haklarının sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü idari, hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.e. Site üzerinden yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Refsan tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Refsan sorumlu tutulamaz. 

3.f. Ziyaretçi ve Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.g. Aynı zamanda Site’de ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Ziyaretçi’ye/Üye’ye aittir.

3.h. Site’nin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır. 

3.i. Site Ziyaretçilerine ve Üyelerimize ait kişisel veri niteliğindeki bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensiplerimizi ve uygulamalarımızı öğrenmek için lütfen "Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması" sayfasını ziyaret ediniz.

 

Refsan'ın Hakları ve Yükümlülükleri
4.a. Refsan, Ziyaretçi’nin/Üye’nin Politika’ya konu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, Ziyaretçi’nin/Üye’nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgileri, "Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması" düzenlemelerinde ve aydınlatma bildirimlerinde yer alan hususlar haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ziyaretçi’nin/Üye’nin Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, ziyaretçiye/üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Refsan ilgili ziyaretçinin/üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. Refsan, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Politika’da herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Site’nin verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak durdurmak, içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Ziyaretçi/Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Şirketimiz, yenilenmiş güncel Politika’yı yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Site’de yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile Ziyaretçi’ye/Üye’ye bildirecektir. Yenilenmiş güncel Politika, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Site’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Politika’ya bağlı olacaktır.

 

Gizlilik Prensiplerimiz
İşbu Politika’nın “Gizlilik Prensiplerimiz” başlığı altında, Site’nin genel gizlilik prensipleri ve şartları yer almakta olup, kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde Refsan tarafından benimsenmiş prensipler ve ilkeler, "Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması" linkinden erişebileceğiniz “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Genel Politikası”nda detaylı olarak açıklanmıştır. Bu belgeleri de dikkatle okumanızı ve incelemenizi rica ederiz. Ayrıca, kişisel verilerin Site tarafından toplanacağı alanlarda, Üye’nin kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine, paylaşılmasına ilişkin Aydınlatma Bildirimi yer almakta; Üye’ye ticari iletişim kurulmasını isteyip istemediklerine, istiyorlarsa hangi iletişim kanalından ticari iletişim kurulmasını tercih ettiklerine dair açık iznin alınması için ilgili onay kutuları işaretleme suretiyle seçimlerine sunulmaktadır.

5.a. Genel Olarak

Site, SSL Güvenlik Sertifikası’na sahiptir.  

Site’nin gizlilik uygulamaları hakkındaki her türlü sorunuzu ve öğrenmek istediklerinizi işbu Politika’nın en altında yer alan iletişim kanallarından Şirketimize iletebilirsiniz.

5.b. Site’ye Üyelik

Site’yi kullanabilmek için bir kullanıcı adı ve şifre oluşturarak kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir. Kayıt sırasında iletişim bilgilerinizi (örneğin e-mail adresinizi) vermeniz gerekmektedir. Refsan, bu bilgileri sitesinde ilgilendiğinizi belirttiğiniz hizmetler hakkında sizinle irtibata geçmek için kullanır. Ayrıca size sunulan onay kutusunu işaretlemeniz halinde, Refsan'ın kampanyaları, hizmetleri hakkında sms ve/veya e-postalar almayı kabul etmiş olursunuz. Üye, verdiği bu izinleri her zaman “Bilgileri Düzenle” sayfasından geri çekme hakkına sahiptir.

5.c. Site Tarafından Toplanabilecek Bilgiler

Refsan, Site’nin kullanımı esnasında çerezler vasıtasıyla bilgilerinizi toplayabilir. Çerezler hakkında daha detaylı bilgi almak ve bunları reddetmeniz halinde uygulama dışı bırakmak için Refsan Çerez Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.

Üyelerin Site üyeliği, verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve Site’den yapılacak kayıt ve kampanyalara ilişkin hususlarda aşağıdaki esaslar benimsenmiştir:

Üyelerimizin Sitemize üyelik, ürün alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde yetkili/ilgili kuruluşlara açıklanabilir.
Site’nin diğer internet-web sitelerine/uygulamalara bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere/uygulamalara ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Site’den reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, doğrudan ve dolaylı her türlü zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.
Bu Politika’nın, Site’yle bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama ve yayılması uygulamalarına geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını unutmayın.
5.d Güvenlik

Refsan, kişisel bilgilerinizin kaybolmasına, tahrip olmasına ve/veya yetkisiz erişim, kötüye kullanma, değiştirilme ya da ifşa gibi kötü amaçlı kullanımlara karşı korunması konusunda fiziksel, elektronik ve sair güvenlik ölçütleri dâhilinde tüm gerekenler yerine getirecektir. Bu bağlamda "Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması" linkinden erişebileceğiniz “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda detaylı olarak açıklanan prensipleri, ilkeleri ve tedbirleri dikkatle okumanızı rica ederiz.

İstenmeyen ve/veya öngörülmeyen sebeplerden dolayı yahut Ziyaretçi’nin/Üye’nin kendi kusuru (kastı/ihmali) ile meydana gelecek bilgi ifşaları nedeniyle doğacak hiçbir zarar Refsan'ın sorumluluğunda değildir.

 

Diğer Hükümler
6.a. Ziyaretçi Site’yi ziyaret ettiği/Üye işbu Politika’yı onaylayarak üyelik kaydını tamamladığı anda, Politika’da yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.b. Ziyaretçi/Üye işbu Politika ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Refsan'ın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edecek olup, Refsan, Ziyaretçi’nin/Üye'nin Politika’ya aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Ziyaretçi’ye/Üye'ye rücu etme hakkını haizdir.

6.c. Refsan, işbu Politika’nın yorumundan ve uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın hallinde, anlaşmazlık ve/veya şikâyet konusu ile ilgilenmeye yetkili merciiler önüne gidileceğini kabul ve taahhüt eder. Tüm Refsan personeli işbu Politika’yı bildiklerini ve buna uymak zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler. Refsan, Politika’nın ihlali hakkındaki her türlü şikâyeti değerlendireceğini ve bir ihlalin tespit edilmesi durumunda gerekli işlemleri başlatacağını kabul ve taahhüt eder.

6.d. Ziyaretçi/Üye, işbu Politika’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi yaratan yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun işbu Politika kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisinin bertaraf etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

6.e. Politika, Site’de yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

6.f. Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politikada tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.g. Politika’nın güncel versiyonuna Site’den erişilebilir.

 

İşbu Politika hakkında soru sormak, şikâyette bulunmak veya sair her türlü sorununuzda lütfen aşağıda yer alan iletişim kanallarımızdan birini kullanarak bizimle iletişime geçiniz.


Saygılarımızla,

REF-SAN İZOLASYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET

Mersis No: 0734008936900010

Adres : İnköy Mah. Perli Yolu Cad. No:19 Kütahya, Türkiye

Telefon: 0 850 255 0 274

Kep Adresi: [email protected]

E-posta: [email protected]

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR