Toz Boya Sır Altı 323  Açık Lila
Toz Boya Sır Altı 323  Açık Lila

Toz Boya Sır Altı 323 Açık Lila (R60320)

Marka : REFSAN
Fiyat : €2,91
ÇOKALAZ ÖDE BOYA

900-1200 C derece arasında kullanılmaktadır.
Ambalaj : 1 Kg.

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

1.Ürün Tanımı ve Şirket Bilgileri

1.1. Ürün Kodu                : 323

1.2. Ürün İsmi                  : Glaze Stain

 

2.Ürün Bileşimi                     :  Sn-Cr

3.Tehlikenin Tanımı             : Bu malzeme kullanım amacına uygun ve doğru  kullanılırsa

                                                   zararlı değildir .

4.İlk Yardım Tedbirleri     

 

4.1.Göz ile temas ederse           : Bol su ile yıkanmalı ve göz kapakları en az 15 dakika

                                            açık tutulmalıdır.

4.2.Deri ile temas ederse           : Temas eden kıyafet çıkarılmalı su ve sabunla bölge.

                                                  Yıkanmalıdır

4.3.Solunursa                             : Temiz havaya çıkarın eger rahatsızlık belirtisi gözlenirse

                                                   Tıbbi yardım alın.

4.4.Yutulursa                             : Bol miktarda su içirin rahatsızlık belirtisi gözlenirse ürün

                                                   bilgileri ile doktora başvurun.

 

5.Yangınla Mücadele Tedbirleri

Ürün yanıcı değildir özel bir yangın uyarılarına gerek yoktur.

 

6.Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler

Toz oluşumundan sakının, dökülen ürünün boşaltma kanallarına gitmesini engelleyin.

 

7.Kullanma ve Depolama

7.1.Kullanma                                    : Ürün eğitimli kişiler tarafında kullanılmalı, çalışılan

                                                           Ortam yeteri kadar havalandırılmalı, çalışılan ortamda

                                                            ürünün dağılmamasına dikkat edilmelidir.

7.2.Depolama                                    : Yiyecek ve içeceklerden uzak tutulmalıdır.

 

8. Maruz Kalma Kontrolleri ve Kişisel Korunma

8.1. Solunum Sisteminin Korunması : Gaz maskesi kullanılabilir. Ortam havalandırılması

                                                             yeterli olmalıdır

8.2.Ellerin Korunması                       : Uygun eldivenlerin kullanılması önerilir.

8.3.Gözlerin korunması                     : Gözlük kullanılması önerilir.

 

9.Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

9.1.Görünüm                                     :Toz halinde

9.2.Koku                                            :Yok

9.3.Yanabilirlik                                 :Yanmaz

9.4.Patlama Özelliği                          :Yok

9.5.Uçuculuk                                     :Yok

9.6.Suda Çözünme                            :Çözünmez

9.7.Sıvıda Çözünme                         : Çözünmez

9.8.Ek Özellikler                              :Yok

 

10.Kararlılık ve Reaktivite

Ürün normal şartlarda reaksiyona girmez kararlıdır.

 

11.Toksikolojik Bilgi

Devamlı ve uzun süreli solunması uzun yıllardan sonra silikosise sebep olabilir. İnorganik boyaların serbest silika içerdikleri unutulmamalıdır.

 

12.Ekolojik Bilgi

Ürünün çevreye zarar verdiğine dair bir bilgi yoktur fakat cevreye atılmasından sakınılmalıdır.

 

13.Bertaraf Bilgileri

Atık malzemelerin tebliğine göre atıkları muamele görmelidir.

 

14.Taşımacılık Bilgileri

Taşıma sırasında tehlike oluşturmaz.

 

15.Mevzuat Bilgisi

2872 sayılı çevre kanununun (11.08.1983) 13 sayılı yönetmeliği (ithalat, üretim, deniz yoluyla nakliye, depolama,kimyasal maddelerin kullanımı bu maddelerin hava, su, ve dünya üzerinde dönüşmez etkileri için çevresel koruma yönetmeliği) ile ilgili olarak, Tehlikeli Kimyasallar ve Maddelerin Kontrolü talimatına (11.07.1993)uygundur.