HAZIR ÇİNİ VE SERAMİK BOYASI 6133 FISTIK YEŞİLİ
HAZIR ÇİNİ VE SERAMİK BOYASI 6133 FISTIK YEŞİLİ
HAZIR ÇİNİ VE SERAMİK BOYASI 6133 FISTIK YEŞİLİ

Hazır Çini ve Seramik Boyası 6133 Fıstık Yeşili (R11096)

Marka : REFSAN
Fiyat : 12,88€
ÇOKALAZÖDE BİSKÜVİ

 

ÇİNİ VE SERAMİK SIR ALTI BOYASI

 

REFSAN Boyaları hem Çini hem Seramik Bisküvi objelere uygun olarak üretilen boyalardır.

Sır Altı kullanım olarak üretilmektedir.

900-1200 °C derece pişirime uygundur. Mühim olan üzerine atılan sır pişirim derecesidir. Renkler bu derece aralığında son derece mükemmel görünüm kazanmaktadır.

AMBALAJ ŞEKLİ: 40cc - 200cc - 1kg  ambalajlarda. ( 1 kg. siparişlerde 5x200cc şeklinde verilmektedir.)

 

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

 

Tehlikenin Tanımı: Bu malzeme kullanım amacına uygun ve doğru  kullanılırsa zararlı değildir .

 

İlk Yardım Tedbirleri     

 

1.Göz ile temas ederse: Bol su ile yıkanmalı ve göz kapakları en az 15 dakika açık tutulmalıdır.
2.Deri ile temas ederse: Temas eden kıyafet çıkarılmalı su ve sabunla bölge yıkanmalıdır
3.Solunursa: Temiz havaya çıkarın eger rahatsızlık belirtisi gözlenirse tıbbi yardım alın.
4.Yutulursa: Bol miktarda su içirin rahatsızlık belirtisi gözlenirse ürün bilgileri ile doktora başvurun.

 

Yangınla Mücadele Tedbirleri

 

Ürün yanıcı değildir özel bir yangın uyarılarına gerek yoktur.
Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler
Toz oluşumundan sakının, dökülen ürünün boşaltma kanallarına gitmesini engelleyin.

 

Kullanma ve Depolama

 

1.Kullanma: Ürün eğitimli kişiler tarafında kullanılmalı, çalışılan ortam yeteri kadar havalandırılmalı, çalışılan ortamda ürünün dağılmamasına dikkat edilmelidir.
2.Depolama: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutulmalıdır.

 

Maruz Kalma Kontrolleri ve Kişisel Korunma

 

1. Solunum Sisteminin Korunması: Gaz maskesi kullanılabilir. Ortam havalandırılması yeterli olmalıdır
2.Ellerin Korunması: Uygun eldivenlerin kullanılması önerilir.
3.Gözlerin korunması: Gözlük kullanılması önerilir.

 

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

 

Koku: Yok
Yanabilirlik: Yanmaz
Patlama Özelliği: Yok
Ek Özellikler: Yok

 

Kararlılık ve Reaktivite

 

Ürün normal şartlarda reaksiyona girmez kararlıdır.

 

Toksikolojik Bilgi

 

Devamlı ve uzun süreli solunması uzun yıllardan sonra silikosise sebep olabilir. İnorganik boyaların serbest silika içerdikleri unutulmamalıdır.

 

Ekolojik Bilgi

 

Ürünün çevreye zarar verdiğine dair bir bilgi yoktur fakat çevreye atılmasından sakınılmalıdır.

 

Bertaraf Bilgileri

 

Atık malzemelerin tebliğine göre atıkları muamele görmelidir.

 

Taşımacılık Bilgileri

 

Taşıma sırasında tehlike oluşturmaz.

 

Mevzuat Bilgisi

 

2872 sayılı çevre kanununun (11.08.1983) 13 sayılı yönetmeliği (ithalat, üretim, deniz yoluyla nakliye, depolama,kimyasal maddelerin kullanımı bu maddelerin hava, su, ve dünya üzerinde dönüşmez etkileri için çevresel koruma yönetmeliği) ile ilgili olarak, Tehlikeli Kimyasallar ve Maddelerin Kontrolü talimatına (11.07.1993)uygundur.

 

Diğer Bilgiler

 

Eğitim:  Boyaların olduğu yerde çalışanlar uygun kullanma,işleme ve depolama konularında bilgilendirilmelidir.
Kullanım Sınırlaması: Yok

Teknik Referanslar: Yok