Boraks (Kristal)
Boraks (Kristal)
Boraks (Kristal)

Boraks (Kristal) (5125)

Marka : REFSAN
Fiyat : 15,61TL
ÇOKALAZÖDE BOYA

Bor’un en önemli bileşiğidir. Tetraborik asitin sodyum tuzuna Na2B4O7 . 10 H2O BORAKS denir (2). Boraks, mineral halinde Tinkal (Na2B4O7 . 10 H2O), Tinkalkonit (Na2B4O7 . 5 H2O) olarak doğada bulunduğu gibi bazı boratlardan elde edilebilir (4). Saf halde renksiz saydam kristaller halindedir. 400°C’de suynu kaybeder. (4). Renksiz olan bu cismin sudaki çözeltisi hafif kalevi bir reaksiyon gösterir. Bundan dolayı boraks bazı çamaşır tozlarına ilave olunur (2).
Na+ O- O- Na+
– –
O = B – O – B – O – B – O – B = O
Boraks, sodyum tetraborat
Beyaz suda çözünür. E.N:741°C (susuz olarak)

Bir sodyum hidroksit çözeltisi ile muamele edilen borik asit, sodyum tetraborat (Na2B4O7) çözeltisini meydana getirir (1).

4 H3BO3 + 2 NaOH › Na2B4O7 + 7 H2O

Boraks üretimi için kullanılan yöntemlerden biri, borik asitin Na2CO3 ile reaksiyonuna dayanır. (Yani borik asit bir baz ile reaksiyona sokulur.)

4 H3BO3 + Na2CO3 › Na2B4O7 + CO2 + 6 H2O

Boraks çözeltilerinin kristallendirilmelerinde, sıcak çözeltide 60°C’nin üstündeki sıcaklıklarda pentahidrat ( 5 H2O’lu) ve altındaki sıcaklıklarda dekahidrat ( 10 H2O’lu) boraks kristallenir. Boraks dekahidrat kolayca su kaybedebilr; boraks pentahidrat ise daha iyi muhafaza edilebilir.(3). 

Özellikleri: Sodyum borat beyaz olup, toz ve kristal halinde bulunabilir. Yoğunluğu 1,73 gr/cm3tür. Sodyum borat suda ve gliserinde çözünür. Fakat alkolde çözünmez. Boraks 75°C'de erimeye başlar. Eridikçe kristal suyunu kaybeder. 200°C'de kaynar. Sodyum, borat, kızıl derecede, boraks camı olarak adlandırılan camımsı kütle şeklinde erir. Birçok metalik bileşikler çözünmüş metalik iyonlara mahsus bir renkte boraks incisi vererek erimiş materyalde çözünebilir. Renklenmiş boraks incisinin meydana gelmesi bakır, nikel, demir ve krom gibi gerçek metal iyonlarının mevcudiyetini anlamak için analitik tahlilde kullanılır. 

Bulunu
şu: Sodyum borat, bazı yabancı madde ile birlikte sodyum borat bulunduran tabii boraksta bulunur. Sodyum borat, kolomanit (CaB3O4(OH)3.H2O), kernit (Na2B4O7.4H2O), uleksit (Na2B4O7 Ca2B6O11.16 H2O) gibi çok sayıdaki diğer borat minerallerinden de elde edilir. 

Elde edili
şi: Sodyum borat, tuzlu göl sularının buharlaştırılıp kristallendirilmesinden elde edilir. Boraks, laboratuvarda borik asit ile susuz sodyum karbonatı reaksiyona sokarak elde edilir. 

Kullanılı
şı: Sodyum boratın çoğu, dayanıklı ve kırılmaz borsilikat camının imalatında kullanılır. Boraks aynı zamanda porselen minelemekte, boyalarda, kola ve tutkallarda, deterjanlarda kullanılır. Boraks suyun sertliğini gidermek için çamaşır ağartmasında, kaynakta eritici ve pas önleyici olarak kullanılır. Bunlardan başka boraks tekstil boyacılığında, matbaacılıkta, donmayı geciktirmek için antifiriz olarak ve bitki öldürme ilacı olarak kullanılır. Az miktarda bor bazı bitki tiplerinin büyümesi için önemlidir.Topraktaki verimsizliği gidermek için toprağa boraks ilave edilir. Borakstan laboratuvarda analitik belirteç olarak da faydalanılabilir.   

  

 
 

HAMMADDE BİLGİLERİ

CAS
NUMARASI

1330 43 – 4

KİMYASAL
FORMÜLÜ

 Na2B4O7

MOLEKÜL
AĞIRLIĞI

 201,22 GR / MOL

TİCARİ
İSMİ

BORAKS ANHİDRAT

 
 

ANALİZ BİLGİLERİ

SAFLIK
DERECESİ (%)

99

BOR
MİKTARI ( B ) ( % )

21,25

KAYNAMA
NOKTASI ( C )

1575

ERİME
NOKTASI ( C )

741

PH
ARALIĞI

 

YOĞUNLUĞU

2.360 GR / CM3

ÇÖZÜNÜRLÜK

SUDA ÇOK AZ ÇÖZÜNÜR.

 
  

FİZİKSEL ÖZELLİKLER VE KULLANILDIĞI ALANLAR

FİZİKSEL
GÖRÜNÜMÜ

KRİSTAL

RENK

BEYAZ

KOKU

KOKUSUZ

TEHLİKE

CİLDE TEMASTA HAFİF BİR İRRİTASYONA NEDEN OLUR. CİLDE TEMASTA BOL SU İLE YIKAYINIZ.

DEPOLAMA KOŞULLARI

SERİN VE NEM OLMAYAN YERDE VE KAPALI AMBALAJLARDA MUHAFAZA EDİLMELİDİR.

 
KULLANILDIĞI
ALANLAR
 

 BORAKS ANHİDRAT,  Na2BO7 kimyasal formüle sahip, 201,22 GR / MOL molekül ağırlığı olan, kokusuz, beyaz toz veya kristal formunda olan bir hammaddedir.
 
 
BORAKS ANHİDRAT,  bünyesine bulunan bor besin iz elementinden dolayı, tarım alanında da kullanılır.