HAZIR ÇİNİ VE SERAMİK BOYASI 789 KOBALT SİYAH
HAZIR ÇİNİ VE SERAMİK BOYASI 789 KOBALT SİYAH
HAZIR ÇİNİ VE SERAMİK BOYASI 789 KOBALT SİYAH

Hazır Çini ve Seramik Boyası 789 Kobalt Siyah (R21379)

Marka : REFSAN
Fiyat : 19,44€
ÇOKALAZÖDE BİSKÜVİ

ÇİNİ VE SERAMİK SIR ALTI BOYASI

REFSAN Boyaları hem Çini hem Seramik Bisküvi objelere uygun olarak üretilen boyalardır.

SIR ALTI kullanım olarak üretilmektedir.

900-1200 °C derece pişirime uygundur. Mühim olan üzerine atılan sır pişirim derecesidir. Renkler bu derece aralığında son derece mükemmel görünüm kazanmaktadır.

Kobalt siyahtır. Özellikle tahrir gibi siyah yerlerde kullanılır. Mangan siyah gibi yeşillenme yapmaz.
 

AMBALAJ ŞEKLİ : 40cc - 200cc ambalajlarda. ( 1 kg. siparişlerde 5x200cc şeklinde verilmektedir.)
 

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Tehlikenin Tanımı             : Bu malzeme kullanım amacına uygun ve doğru  kullanılırsa zararlı değildir .

İlk Yardım Tedbirleri     

1.Göz ile temas ederse           : Bol su ile yıkanmalı ve göz kapakları en az 15 dakika açık tutulmalıdır.

2.Deri ile temas ederse           : Temas eden kıyafet çıkarılmalı su ve sabunla bölge yıkanmalıdır

3.Solunursa                             : Temiz havaya çıkarın eger rahatsızlık belirtisi gözlenirse tıbbi yardım alın.

4.Yutulursa                             : Bol miktarda su içirin rahatsızlık belirtisi gözlenirse ürün bilgileri ile doktora başvurun.

Yangınla Mücadele Tedbirleri

Ürün yanıcı değildir özel bir yangın uyarılarına gerek yoktur.

Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler

Toz oluşumundan sakının, dökülen ürünün boşaltma kanallarına gitmesini engelleyin.

Kullanma ve Depolama

1.Kullanma                                    : Ürün eğitimli kişiler tarafında kullanılmalı, çalışılan ortam yeteri kadar havalandırılmalı, çalışılan ortamda ürünün dağılmamasına dikkat edilmelidir.

2.Depolama                                   : Yiyecek ve içeceklerden uzak tutulmalıdır.

Maruz Kalma Kontrolleri ve Kişisel Korunma

1. Solunum Sisteminin Korunması : Gaz maskesi kullanılabilir. Ortam havalandırılması yeterli olmalıdır

2.Ellerin Korunması                       : Uygun eldivenlerin kullanılması önerilir.

3.Gözlerin korunması                     : Gözlük kullanılması önerilir.

Kimyasal ve Fiziksel Özellikler

Koku                                           :Yok

Yanabilirlik                                 :Yanmaz

Patlama Özelliği                        :Yok

Ek Özellikler                              :Yok

Kararlılık ve Reaktivite

Ürün normal şartlarda reaksiyona girmez kararlıdır.

Toksikolojik Bilgi

Devamlı ve uzun süreli solunması uzun yıllardan sonra silikosise sebep olabilir. İnorganik boyaların serbest silika içerdikleri unutulmamalıdır.

Ekolojik Bilgi

Ürünün çevreye zarar verdiğine dair bir bilgi yoktur fakat çevreye atılmasından sakınılmalıdır.

Bertaraf Bilgileri

Atık malzemelerin tebliğine göre atıkları muamele görmelidir.

Taşımacılık Bilgileri

Taşıma sırasında tehlike oluşturmaz.

Mevzuat Bilgisi

2872 sayılı çevre kanununun (11.08.1983) 13 sayılı yönetmeliği (ithalat, üretim, deniz yoluyla nakliye, depolama,kimyasal maddelerin kullanımı bu maddelerin hava, su, ve dünya üzerinde dönüşmez etkileri için çevresel koruma yönetmeliği) ile ilgili olarak, Tehlikeli Kimyasallar ve Maddelerin Kontrolü talimatına (11.07.1993)uygundur.

Diğer Bilgiler

Eğitim:  Boyaların olduğu yerde çalışanlar uygun kullanma,işleme ve depolama konularında bilgilendirilmelidir.

Kullanım Sınırlaması: Yok

Teknik Referanslar: Yok